Nytt team etableres: Team Kretskort

Nytt team etableres: Team Kretskort

En del av bedriftene i Electronic Coast har besluttet å etablere ett nytt team – for erfaringsutveksling innenfor design, utvikling og produksjon av kretskort

 

Initiativet kommer fra deltakere i Robust Elektronikk teamet som vil foreslår teamleder og hvem som bør være med i kjerneteamet (GE, KM, 7Sense og Sensonor har allerede flagget personer).

Dette med kretskort sees som ett stort tema i seg selv og det oppleves et stort behov for erfaringsutveksling mellom bedriftene på dette. Det er også ønskelig å engasjere flere/andre i medlemsbedriftene på dette.

Det endelige navnet må teamet velge selv ved konstitusjon av teamet.

Interesserte i å engasjere seg i tematikken, delta i teamet bes sende e-post til roger@mtias.no